!!CORONA VIRUS!!

De maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veelbedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effectennog lang na-ijlen.

Sectoren als de toerisme, horeca en evenementen maar bijvoorbeeld ook sportscholen liggen nagenoeg stil. Andere kampen met hogere transportkosten. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectorenontstaan knelpunten. Scholen zijn dicht, waar mogelijk werken medewerkers thuis.

Ook bij Optimaal Schoonhouden geldt dat wij niet om de gevolgen van de virus uitbraak heen kunnen en dat wij moeten waken voor de gezondheid van onze medewerkers en hun gezin en familie. Concreet betekent dit dat op dit moment de meeste medewerkers nog geheel klachten vrij zijn en dat zij gewoon kunnen werken op de objecten waarbij wij alle reinigings faciliteiten en aanvullendediensten kunnen garanderen. Het is één van de belangrijkste taken deze dagen dat wij doormiddel van reiniging en ontsmetting zoveel als mogelijk bliven zorgen dat uw object "veilig" blijft! 

Intern hebben wij extra hygiënische maatregelen getroffen om dit ook zo lang mogelijk vol te houden.

Voor de medewerkers die om gezondheidsredenen niet op kantoor kunnen werken hebben wij onze systemen zodanig ingericht dat zij thuis kunnen werken.

onze schoonmakers zijn geinstrueerd zo veilig als mogelijk haar werkzaakmeden te doen met o.a. handschoenen en desinfectie materialen. Respecteer onze medewerkers en heb begrip dat zij niet binnen 1.5 meter van u en uw medewerkers komen.

Ook is het niet uitgesloten dat onze medewerkers ziek kunnen worden en niet meer op de werkvloer mogen komen uit veiligheidsoverweging! wij vragen op voorhand uw begrip als de huidige schoonmaak programma's anders verlopen dan dat u van ons gewent bent.

Wij blijven ons uiterste best doen voor u en uw organisatie deze onstuimige en onzekere periode door te komen! Wij kennen de opdracht het allerbelangrijkste is Blijven ontsmetten en blijven reinigen!!

Rest ons om u sterkte en gezondheid toe te wensen in deze roerige tijden.